Tuesday, April 10, 2007


4 comments:

دزدکی said...

کجاس اینجا؟

بی بی باران said...

عکس زیبا و پر حرفی بود ....................

ميثم said...

كجاست اين طناب منم يه نخ ببندم حاجتم رو بگيرم؟

دنیا said...

باید بیاین تا لاهیجان.. یک جایی حوالی لاهیجان یک مسجد و قبرستان هست که این درخت هم اونجاست
و کلی مناظر بدیع و زیبای دیگه در اون منطقه ست