Saturday, June 06, 2009


وقتهایی در زندگی هست که آدم هوس می‌کند همانجا زیر سایه‌ی درختی، روی نرمی علف‌ها برای ابد بخوابد..

2 comments:

سحر said...

آره وافعن موثره...

امین said...

:)