Saturday, July 12, 2008

برمی گردم ! حتمن

چهارشنبه صبح رسیدم خانه با مهمانی خیلی عزیز..

لپ تاپ را سپرده بودم دست پسرعموهه ولی یکباره رفته بود سفر.. امروز ظهر موقتن لپ تاپم را گرفتم و باید پسش بدم که نه فارسی و نه هیچ برنامه ای رویش نصب نیست..

حال من خوب ست و حسابی خوش گذرانده ام این روزها را و جای خالی اینترنت و تکنولوژی هم هیچ احساس نشد! :دی

3 comments:

داستانک said...

اما ظاهرا جای خالی شما در اینجا احساس شده :)

ترنج said...

خوش به حال مهمونتون چقدر بهش خوش گذشته حتماً

غلامرضا said...

امروز بابام یک چیزی نوشت برین ببینین.