Saturday, November 19, 2005

ایهام

پسرعموی فسقلی: مامان دوستم داری؟


- آره


: چقدر دوستم داری؟


- اندازه ی "دنيـــا" دوستت دارم


: منم اندازه ی "منا" دوستت دارم


 


بی ربط: به دينا گفته بودم هر كی پرسيد بگه من مريضم. حالا خدا زده تو سرم و اين هفته كه تصميم گرفتم دختر خوبی باشم و برم سر ه كلاسها باز سرما خوردم و نمی دونم چرا هميشه صدام خفه می شه! نه شبيه صدای خروسه و نه قار قار كلاغ.. به صدای هيچ موجود زنده ای شباهت نداره!


امروز هم نرفتم و خيالم راحت شده كه از همه ی غيب های شرعی و قانونی ام استفاده كردم..

0 comments: