Saturday, November 04, 2006

یه لحظه..

ببخشید.. می شه چند ثانیه از وقتتون را به منم بدید؟
متأسفانه این چیزی که اینجاست سنگ نیست! دل ِ ... تنگ می شه..


پ.ن: آقای هاله ی نور می شه به جای فتوا دادن یه فکری برای وضعیت اسفناک مخابرات کنی و هی این خانومه نره رو اعصاب و نگه " تماس با مشترک مورد نظر امکان پذیر نمی باشد! " .. می شه به نظرت؟!

0 comments: