Sunday, July 24, 2005

با تو ام! مشترك مورد نظر


برای اولین بار از شنیدن صدای این خانومه خوشحال شدم!! دیگه آلرژی پیدا كرده بودم به Error in connection كه هی روی صفحه ظاهر می شد!


ولی حالا دلم می خواد این خانومه را خفه كنم كه مدام نگه مشترك مورد نظر در دسترس نمی باشد!!


.. صداش حالمو بهم می زنه!


 


پ.ن: زندگی را نمی شه تو sms ها خلاصه كرد..


 

0 comments: