Monday, June 02, 2008

دولت تعطیلات

انگار از زمان روی کار آمدن این دولت عدالت (؟) محور، مهرورز و به شکوفایی و شکفتگی رسیده تا کنون، میزان تعطیلات تقویم هم به طرز شگفت آوری دچار نوآوری شده و تولید مثل می کند.

9 comments:

Anonymous said...

این روزها مغزها هم تعطیل است گویا

Anonymous said...

حالا اونقدر بگین تا آخر جشم بزنینااااا
همینجوری خوبه دیگه. چیکارش دارین

skyboy said...

روزهای خوش ارتحال !

علی said...

ا!! بده این تعطیلات؟
من که کلی موافقم
:D
البته الان!

بهزاد عبدی said...

یادته سر همین تعطیلات چه قشقرقی راه انداخته بودن و تو روزنامه ها چقدر بحث شد که تعطیلی ها رو کم کنیم یا نکنیم؟

بهزاد عبدی said...

یادته سر همین تعطیلات چه قشقرقی راه انداخته بودن و تو روزنامه ها چقدر بحث شد که تعطیلی ها رو کم کنیم یا نکنیم؟

شوتوک said...

منتظرم ببینم که چه می خواستی بگی؛ نشون به اون نشون که میم مثل پدر

Jozeph said...

مبارکمون باشه

خدابيامرز said...

مفت چنگ کارمندان محترم دولت فخیمه!