Monday, June 30, 2008

ایهام

از دنیا باید ترسید !

3 comments:

سحر said...

az mardomash albateh!

سارا said...

در مواقعی جدا لازمه. اما بعضی وقتا هم مسخره کردنش بیشتر جواب می ده....

Anonymous said...

چشم